V zmysle zákona č. 28/2013 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce na webovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom uverejňuje informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Adresa:   Základná škola, Komenského 135/6, 06801 Medzilaborce 

IČO:         037874063 

E-mail:   kocanovaem@gmail.com

Telefón:  057 7321001

Web:       www.zskomenme.sk