Zrodilo sa divadlo

Na známosť sa všetkým dáva

skvelá správa –

dávno nám to napadlo:

„Založme si v našej škole divadlo!“

Áno, je to tak. Nápad založiť školské divadlo vznikol pred piatimi rokmi. Dlhé obdobie v nás driemal, dozrieval, až prišiel ten správny čas, keď sme si povedali: ideme do toho hneď a teraz!

Na začiatku nášho snaženia bola stará školská kronika a v nej zmienka o tom, že v Základnej škole na Komenského ulici v Medzilaborciach pracovalo divadielko s názvom Veselka, ktoré dosahovalo pekné úspechy na regionálnej úrovni. Bolo to v období 70. – 80. rokov minulého storočia. Bývalí absolventi (teraz už starí rodičia našich žiakov) si éru školských divadelných predstavení iste pamätajú. Samozrejme, že nás to oslovilo a zaujalo, ale… Neustály školský kolotoč sa tak rýchlo krútil, že na divadlo vôbec nebol čas. Popri učení, prípravách na vyučovacie hodiny a obludnej byrokracii sme venovali veľa energie deťom. Organizovali sme vedomostné súťaže, športové turnaje, karnevaly, pripravovali sme krásne programy pre verejnosť, naďalej sme vydávali školský časopis, vysielali rozhlasové relácie, chodili na exkurzie, výlety, koncerty i hokejové zápasy.  A potom prišla výzva od Nadácie spoločnosti Tesco, na ktorú sme okamžite reagovali. Náš projekt, v ktorom sme myšlienku založenia školského divadla dotiahli do finálnej podoby, mal úspech a bol zaradený do hlasovania o finančnú podporu. Vďaka všetkým, ktorí nás podporili a pri nákupe v Tescu vhodili žetón, sme získali 600 eur, ktoré môžeme použiť na nákup rekvizít, techniky i zaobstaranie divadelných kostýmov. Necelý mesiac trvalo naštudovanie dramatizácie rozprávky Popoluška a 14. marca nás čakala premiéra. Deň otvorených dverí, na ktorý prišli predškoláci v sprievode svojich učiteliek i rodičov, bol výbornou príležitosťou prezentovať svoje snaženie i nadanie. Odmenou nám bol veľký potlesk i slová uznania. V divadelnom predstavení Popoluška vystupovali žiaci siedmeho ročníka, ale do divadelnej družiny sa budú môcť prihlásiť aj talentovaní žiaci z iných tried.

Keď sme tvorili projekt o divadle, ktorý Nadácia Tesco ocenila, uviedli sme,  že „divadlo sú dosky, ktoré znamenajú svet a my chceme tento svet našim deťom sprostredkovať.“ Želáme si, aby naši žiaci zmysluplne využívali svoj voľný čas, aby vedeli vystupovať na verejnosti, aby dôstojne reprezentovali školu. Tešíme sa, že sme „oživili“ divadelnú tradíciu spred mnohých desaťročí. A ako bodku na záver uvádzame, že nášmu školskému divadlu sme dali meno AMOS po velikánovi pedagogiky, meno ktorého hrdo nesie naša škola.

Zobraziť fotky