Základná škola, Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce

Týmto Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, triedne rodičovské schôdzky a zasadnutie Rodičovskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 12.1.2017 od 15.00 hod.

Program:

1. Kultúrny program ( spoločenská miestnosť)– od 15.00 – 15.30 hod.

2. Triedne rodičovské schôdze ( príslušné triedy)– od 15.30 – 16.00 hod.

3. Rodičovská rada ( zborovňa)– od 16.00 hod.