Začal sa školský rok 2018-2019

Čas letných prázdnin sa definitívne skončil a v pondelok 3. septembra sa všetci žiaci našej školy i pedagógovia opäť stretli v spoločenskej miestnosti na slávnostnom otvorení nového školského roka. Samozrejme, nechýbali najmenší prváci v sprievode svojich rodičov. Po krátkom kultúrnom programe privítala riaditeľka školy PaedDr. Emília Kocanová žiakov, rodičov, hostí a celý učiteľský zbor. Najkrajšie a najmilšie slová adresovala malým prváčikom a zaželala im veľa radosti a tvorivosti pri získavaní nových vedomostí a zručností. Slávnostné chvíle obohatil svojím príhovorom primátor Medzilaboriec Ing. Vladislav Višňovský, ktorý zaželal žiakom a zamestnancom veľa úspechov vo vzdelávaní a výchove. Veríme, že to bude ďalší zo série úspešných školských rokov, v ktorom sa popri učení, skúšaní, testovaní nájde priestor na množstvo iných príjemných a zaujímavých mimoškolských aktivít.

Pridaj komentár