Vrabček – výhra po druhýkrát

V školskom roku 2016/2017 sa žiaci 2.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr.
Anny Kurucovej zapájali do súťaží s detským časopisom VRABČEK. Počas daného
školského roka sa im podarilo už druhý krát zvíťaziť. Tentokrát sa pošťastilo
Mariánovi Zozuľakovi, ktorého Vrabček potešil pohľadnicou, legom a krásnymi
autíčkami.
Výhercovi blahoželáme!
          spolužiaci a triedna učiteľka