Vianočná akadémia

Vianoce, sviatky lásky a pokoja, si žiaci našej ZŠ pripomenuli dňa 22.12.2015.
V tento deň si už nikto neplnil školské povinnosti. Počas prvých dvoch
vyučovacích hodín vianočnú atmosféru navodzovali speakeri z rozhlasového
krúžku vianočným rozhlasovým vysielaním. Na 3. vyučovacej hodine už po škole
rozvoniaval vianočný punč. Ten sa predával za symbolickú sumu rovnako ako aj
školský časopis, ktorý sa za pár minút vypredal do posledného kusa. Výťažok z
predaja punču a časopisu poputuje malej Emke. Aj takýmto pekným gestom dali
žiaci pred Vianocami najavo istú spolupatričnosť s tými, ktorí to najviac
potrebujú.
Vianočné predpoludnie vyvrcholilo tradičným vianočným programom vo
vyzdobenej spoločenskej miestnosti. V dvojhodinovom pásme nás účinkujúci
pobavili koledami, spevom i tancom a priblížili prítomným posolstvo Vianoc.
[epa-album id=“406″ show_title=“false“ display=“excerpt“]