Vianoce v našej škole

Stalo sa peknou tradíciou, že koniec kalendárneho roka je v našej škole spojený s činnosťami, ktoré sú  príjemné a súčasne nesú v sebe dôležité hodnoty, posolstvá i charitatívny rozmer. Adventné obdobie sa u nás spája nielen s krásnou vianočnou výzdobou vestibulu, tried a ďalších školských priestorov, ale aj s prípravou a organizáciou viacerých podujatí, na ktoré naši žiaci netrpezlivo čakajú a veľmi sa na ne tešia. 

Advent v ZŠ Komenského sa začína – ako inak  – Mikulášom. Tento rok 6. decembra zrána zavítal do školy „naozajstný“ Mikuláš a rozsvietil vianočný stromček vo vestibule. Potom jeho úlohu prevzali naši deviataci a v mikulášskom, čertovskom i anjelskom prestrojení rozdávali po triedach veľké množstvo sladkých darčekov. Súčasťou mikulášskej slávnosti sa v posledných rokoch stáva aj volejbalový turnaj, kde si merajú sily učitelia a žiaci.

Vyvrcholením sviatočnej atmosféry býva tradične slávnostná vianočná akadémia. Tá tohoročná sa uskutočnila dvakrát – 17.12. 2019 pre žiakov a učiteľov  a 18.12. 2019 pre rodičov a priateľov školy. Prekrásny program ocenili diváci dlhotrvajúcim potleskom a nešetrili chválou na šikovnosť a usilovnosť našich žiakov. A veru bolo na čo pozerať. Najprv zahrali členovia školského divadla AMOS vianočnú hru pod názvom Nebeská reklamná agentúra, potom vystúpili žiaci s vianočnými koledami, hovoreným slovom, nechýbal tanec na vianočnú pieseň i scénka v podaní najmladších žiakov, ktorá rozveselila všetkých prítomných divákov. Záver vianočnej akadémie sa niesol v znamení tradičných vianočných dobrôt – kapustnice, medovníkov a punču – ktorými sme pohostili  žiakov, rodičov, starých rodičov a hostí. 

Posledný deň pred vianočnými prázdninami vyplnil predaj vychýreného vianočného punču, školského časopisu a 2. ročník vianočnej burzy. Celé podujatie malo charitatívny rozmer, pretože výťažok z predaja opäť poputuje našej malej kamarátke Emmke na liečenie a rehabilitáciu. 

Na organizácii a príprave všetkých podujatí sa podieľali členovia žiackeho parlamentu, ktorí želajú všetkým spolužiakom a zamestnancom školy  krásne Vianoce a úspešný rok 2020. Užite si naplno vianočné prázdniny!

Zobraziť fotky