Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými a astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami tento rok vyhlásila 34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Súťažilo sa v 2. etapách: okresnom a celoslovenskom kole v piatich kategóriách. Do súťaže bolo možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2. Z 510 doručených prác z troch okresov porota vybrala 49 víťazných, ktoré postupujú do celoslovenského kola. V druhej kategórií v okresnom kole bola víťazkou  Viktória Holpová – žiačka 4. A triedy. Dňa 18.3.2019 si spolu s triednou učiteľkou Mgr. Annou Kurucovou prevzala diplom a malú pozornosť. Všetky víťazné práce budú vystavené 30 dní vo foyer MsKS v Humennom.

Víťazke blahoželáme.

                                                         Mgr. Anna Kurucová

Zobraziť fotky