V prestížnej celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle sme získali víťazstvo

Už po piatykrát sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle, ktorú vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V predchádzajúcich ročníkoch sme boli úspešní, o čom svedčia získané ceny –  dvakrát strieborný, dvakrát zlatý diplom a víťazstvo v kategórii literárne práce. Povzbudení predchádzajúcimi úspechmi sme dúfali, že aj v tomto roku sa nám ujde nejaké ocenenie, aj keď sme si boli vedomí toho, že obstáť v konkurencii vyše 300 škôl z celého Slovenska bude veľmi ťažké.

O čom bola súťaž a ako prebiehala? Nuž, bola o kvalitných domácich potravinách a zdravom stravovaní, o potrebe vzdelávať sa v tejto oblasti a propagovať zdravý životný štýl. Z vyhlásených desiatich možných tém sme si vybrali päť a  k  nim sme realizovali veľké množstvo aktivít. Niektoré prebiehali v jednotlivých triedach, iné boli pripravené pre 1. alebo 2. stupeň. Boli aj také podujatia, ktoré mali celoškolský charakter. K všetkým aktivitám sme vypracovali päť prezentácií a metodických listov. Bolo za tým dosť práce, ale robíme to radi. Snažíme sa o to, aby v škole nebola nuda a aby sa vždy niečo zaujímavé dialo. Pozitívne ohlasy na všetky súťažné aktivity uverejnené na našej školskej facebookovej stránke  nás veľmi potešili, ale tou najlepšou odmenou bolo oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže Hovorme o jedle 2019.  Komisia, ktorá posudzovala príspevky všetkých zúčastnených škôl, zaradila našu školu do najvyššieho zlatého pásma, čím sme opäť získali zlatý diplom. Ba čo viac,  naša prezentácia na tému Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny a zemiaky získala hlavnú cenu. Porote sa páčilo prepojenie danej témy s pohybovou aktivitou. V našej prezentácii sme sa sústredili najmä na zemiaky a vymysleli sme žiakom klasickú zemiakovú brigádu. Nazbierané zemiaky sme potom piekli tradičným spôsobom v pahrebe. Upečené a ešte horúce s maslom a soľou chutili najlepšie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční 22.11.2019 v Bratislave v hoteli Carlton a my sme šťastní, že tam budeme dôstojne reprezentovať ZŠ Komenského,  mesto Medzilaborce a náš región.

                                                                         PhDr. Natália Hriseňková