Šťastné a veselé, a nikdy inak, nech sa svet raduje z Božieho Syna…

       S takými slovami piesne prišli žiaci našej školy  pozdraviť pracovníkov, a všetkých seniórov v DSS-kách v okrese  Medzilaborce s blížiacimi sa sviatkami.

 Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť.

       A my žiaci sme  svojimi piesňami, vinšmi a koledami  potešili všetkých, ale aj dojali k slzám . Najkrajším darom je keď si na nich niekto spomenie a nemusia to byť vecné dary ale milé slová, objatie a úsmev na tvári.

                                                            Mgr. Jana Firkaľová

Zobraziť fotky