Šťastie, zdravie, pokoj ľuďom vinšujeme Vám…

S takouto koledou  prišli žiaci zo základnej školy na ul. Komenského v Medzilaborciach pozdraviť pracovníkov, lekárov, sestričky a pacientov na poliklinike v Medzilaborciach a všetkých seniórov v DSS-kách v okrese  Medzilaborce s blížiacimi sa sviatkami. Niet veru krajších sviatkov v roku ako sú Vianoce.

Keď aspoň raz v roku  v našich  rodinách , na pracoviskách  a na každom mieste zavládne tá zvláštna atmosféra , láska, pokoj a radosť . Žiaci svojimi piesňami, vinšmi a koledami všetkých  potešili, ale aj dojali . Najkrajším darom je keď si na nich niekto spomenie a nemusia to byť vecné dary ale milé slová, objatie a úsmev na tvári.

      

                                                            Mgr. Jana Firkaľová

Zobraziť fotky