Staraj sa o Zem, ako najlepšie vieš…

Dňa 20.4.2018 na našej škole prebiehala akcia Staraj sa o Zem, ako najlepšie vieš…

Akcia bola zameraná na environmentálnu výchovu, počas ktorej sa žiaci dozvedeli, ako sa majú starať o našu Zem, ako správne triediť odpad, ako sa správať v lese… Pripomenuli si to naučenou piesňou Planéta Zem. Po teoretickej časti nasledovali súťaže, v ktorých žiaci zachraňovali chrobáčikov, prebehovali po ceste ako srnky, kŕmili veveričku a hádali chute ovocia a zeleniny. Triedy, ktoré získali najväčší počet bodov (4.A, 1.A, 3.A), vyhrali rastlinky, ktoré si spoločne zasadili na školskom dvore. Rastlinky musia pravidelne zalievať, hnojiť a starať sa o nich. Výsledkom budú šťavnaté a chutné ríbezle, maliny a tešiť sa budú aj z ozdobného kríka.

Záverom akcie bolo skrášľovanie areálu školy, do ktorého sa zapojila celá škola. Každá trieda si zakúpila kvety alebo ozdobné kríky a spolu s triednymi učiteľmi si ich zasadili na školskom dvore.

Mgr. Anna Kurucová