Športové súťaže

V októbri sa už naplno rozbehli športové súťaže. V okresnom kole cezpoľného behu v súťaži jednotlivcov obsadil Kristián Čerevka pekné 4. miesto. Rovnaké umiestenie sa ušlo aj družstvu v zložení: Kristián Čerevka /9.A/, Leo Hriseňko /9.B/ a Rastislav Andrejkulič /8.A/.

V hasičskej súťaž Pretek zdatnosti už toľko šťastia nemali a obsadili predposledné miesto.

10. sa uskutočnila obvodné kolo súťaže v stolnom tenise a tam dievčatá i chlapci získali 3. miesto.

V ten istý deň sa konali športové súťaže v kolkárni TJ Spartak Medzilaborce a v telocvični ZŚ Komenského v Medzilaborciach medzi družstvami medzilaboreckých škôl a výberom škôl z poľského mesta Sanok. Športové podujatie bolo organizované v rámci projektu cezhraničnej spolupráce nášho mesta a mesta Sanok.