Slávnostné ukončenie školského roka 2019-2020

Posledný deň pred letnými prázdninami má svoju neopakovateľnú atmosféru. Taký bol aj tohoročný 30. jún 2020, kedy sa symbolicky na dva mesiace zatvorili brány končiaceho sa školského roka.

V spoločenskej sále sa zišli všetci žiaci a pedagógovia pri príležitosti ukončenia školského roka. Riaditeľka školy PaedDr. Emília Kocanová vo svojom príhovore  pripomenula, že bol špecifický tým, že  ho poznamenala mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom. Všetko sme však zvládli k všeobecnej spokojnosti. Pani riaditeľka poďakovala žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za ich námahu pri napĺňaní výchovno-vzdelávacích cieľov a rodičom za prejavenú dôveru našej škole. Potom nasledovala rozlúčka s deviatakmi so želaním úspechov a šťastia na ceste za ďalšími vedomosťami. Po krátkom kultúrnom programe triedni učitelia odovzdali svojim žiakom koncoročné vysvedčenia a týmto aktom sa oficiálne začalo obdobie letných prázdnin. 

Zobraziť fotky