Školy a školské zariadenia zostávajú od pondelka 8.februára 2021 zatvorené !

Napriek plánovanému otvoreniu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené. Vzdelávanie bude aj naďalej prebiehať dištančnou formou.

 Rozhodnutie samosprávy vzišlo na základe vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom (zo dňa 6.2.):
„Vzhľadom na avizované otváranie škôl si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce bol vo zvýšenej miere zastúpený britský variant vírusu SARS-CoV-2 B117. Neodporúčame otváranie škôl v našom regióne.“

Viac informácii nájdete tu:
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Epidemiologicka_situacia_210205.pdf