Školské knižnice

V mesiaci október žiaci ŠKD spolu s vychovávateľkou p. Hapštákovou navštívili školskú knižnicu. Po prezentácií si žiaci zahrali rozprávku, v ktorej boli hlavnými hercami. Pracovali s textom, hľadali jeho správny názov a vyfarbili si obrázok. Zo školskej knižnice si žiaci odniesli krásny zážitok.

Zobraziť fotky