Školská brána otvorená

Ako v známej detskej pesničke ňou ráno 4. septembra prešli všetci žiaci našej školy: najmenší prváci v sprievode svojich rodičov, starší žiaci v skupinkách ako sa na kamarátov patrí a najstarší deviataci sebaisto a s nadhľadom, veď počas ich školskej éry už preskákali kadečo. Každý iný, a predsa všetci rovnakí v očakávaní dobrého a úspešného školského roka.

Zobraziť fotky

Po krátkom zvítaní s triednymi učiteľmi nasledoval presun do spoločenskej miestnosti, kde sa konalo slávnostné otvorenie školského roka 2017-2018. Všetkých žiakov, rodičov, učiteľov a hostí privítala riaditeľka školy PaedDr. Emília Kocanová. Najkrajšie a najmilšie slová adresovala malým prváčikom a zaželala im veľa radosti a tvorivosti pri získavaní nových vedomostí a zručností. Slávnostné chvíle obohatil svojim príhovorom primátor Medzilaboriec Ing. Vladislav Višňovský, ktorý zaželal žiakom a zamestnancom veľa úspechov vo vzdelávaní a výchove.

Nový školský rok sa teda začal. Prázdniny sú definitívne preč, tak už za nimi nesmúťme. Nalaďme sa na to, čo nás počas desiatich mesiacov čaká. Povinná jazda v podobe učenia a skúšania bude doplnená množstvom iných príjemných a zaujímavých aktivít. Takže všetkým prajeme dobrý a úspešný školský rok 2017-2018!