Kliknite na názov krúžku pre stiahnutie :

Bavinel – Mgr. Holienčiková

Bioklub – Mgr. Pukačová

 Domov a práca – Mgr. Hučková

Hudobný krúžok – Mgr. Iľaš

Krúžok pohybových aktivít – Mgr. Štec

Letom svetom – Mgr. Vasiľková

Matematika hrou – Mgr. Hošak

Mediálny – PhDr. Hriseňková

Šikovníci – Mgr. Opudová

Športový krúžok – Bučková

Tanečný krúžok – Mgr. Firkaľová

Všedkovedko – Mgr. Kurucová

Zábavná angličtina – Mgr. et Mgr. Lukačiková