Meno a priezviskoPozícia
PaedDr. Emília Kocanová Riaditeľka školy
RNDr. Anna Kulik TarčováZástupkyňa riaditeľky