Meno a priezviskoPozícia
PaedDr. Emília Kocanová Riaditeľka školy
Mgr. Elena HolienčikováZástupkyňa riaditeľky (1. stupeň)
RNDr. Anna Kulik TarčováZástupkyňa riaditeľky (2. stupeň)