Učitelia pre 1. stupeň

TriedaTitul, meno a priezvisko
1.AMgr. Jana Firkaľová
1.BMgr. Ľubov Vasiľková
2.AMgr. Iveta Melničaková
3.A Mgr. Elena Holienčiková
3.BMgr. Tatiana Opudová
4.AMgr. Anna Kurucová
4.BMgr. Slavomír Štec

Učitelia na II. stupni:

TriedaTitul, meno a priezvisko
5.A

Mgr. Adriána Pukáčová
5.BMgr. Ľubov Silaničová
5.CMgr. Dana Rohačová
6.APhDr. Natália Hriseňková
7. AMgr. Mária Poradová
7.BMgr. Alexander Loziak
7.CMgr. Marián Gič
8.AMgr.et.Mgr. Michaela Lukačiková
8.BMgr.et Mgr. Michaela Lukačiková
9.APaedDr. Mária Buchovecká
9.BMgr. Róbert Iľaš

Učitelia bez triednictva

Titul, meno a priezvisko
Mgr. Slávka Dimunová
Mgr. Anton Hošák
Mgr.Blichová Renáta
Mgr. Zálevská Kvetoslava

Vychovávatelky ŠKD

Titul, meno a priezvisko
Hapštáková Viera
Fejková Zlatica