Učitelia pre 1. stupeň

TriedaTitul, meno a priezvisko
1.AMgr. Anna Kurucová
1.BMgr. Slavomír Štec
2.AMgr. Jana Firkaľová
2.B Mgr. Ľubov Vasiľková
3.AMgr. Iveta Melničaková
4.AMgr. Elena Holienčiková
4.BMgr. Tatiana Opudová

Učitelia na 2. stupni:

TriedaTitul, meno a priezvisko
5.A

PaedDr. Mária Buchovecká
5.BMgr. Róbert Iľaš
5.CMgr. Alexandra Gubová
6.AMgr. Adriána Pukačová
6.BMgr. Ľubov Silaničová
6.CMgr. Dana Rohačová
7.APhDr. Natália Hriseňková
8.AMgr. Mária Poradová
8.BMgr. Alexander Loziak
8.CMgr. Marián Gič
9.AMgr. Michaela Lukačiková
9.BMgr. Michaela Lukačiková

Učitelia bez triednictva

Titul, meno a priezvisko
Mgr. Roman Cigánik
Mgr. Anton Hošák
Mgr.Renáta Blichová
Mgr. Kvetoslava Zálevská

Vychovávatelky ŠKD

Titul, meno a priezvisko
Viera Hapštáková
Zlatica Fejková