Učitelia pre 1. stupeň

TriedaTitul, meno a priezvisko
1.AMgr. Elena Holienčiková
1.BMgr. Tatiana Opudová
2.AMgr. Anna Kurucová
2.B Mgr. Slavomír Štec
3.AMgr. Jana Firkaľová
3.BMgr. Ľubov Vasiľková
4.AMgr. Iveta Melničáková

Učitelia na 2. stupni:

TriedaTitul, meno a priezvisko
5.A

Mgr. Michaela Lukačiková
6.APaedDr. Mária Buchovecká
6.BMgr. Róbert Iľaš
6.CMgr. Alexandra Gubová
7.AMgr. Adriána Pukáčová
7.BMgr. Ľubov Silaničová
7.CMgr. Dana Roháčová
8.APhDr. Natália Hriseňková
9.AMgr. Mária Poradová
9.BMgr. Alexander Loziak
9.CMgr. Marián Gič

Učitelia bez triednictva

Titul, meno a priezvisko
Mgr. Zálevská Kvetoslava
Mgr. Renáta Blichová
Mgr. Roman Cigánik

Vychovávatelky ŠKD

Titul, meno a priezvisko
Mgr. Natália Daňová
Zlatica Fejková