Štatút Rady školy

Titul, meno a priezviskoPozícia
PhDr. Natália Hriseňkovápredsedníčka RŠ
Mgr. Elena Holienčikovázapisovateľka
Alexander Černega
Víťazoslav Lukačik
Mgr. Art. Rastislav Kašuba
PhDr. Vladimír Tarča
Mgr. Gabriela Mochnačová
Ivana Gajdošová
Stanislava Babejová
Michal Neila
Bc. Slavomír Wojčík