Škola v prírode – Kežmarské Žľaby

Žiaci 2. a 3. ročníkov našej školy sa zúčastnili pobytu ŠvP v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch v dňoch 21.5. – 25.5.2018. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Štec, Mgr. Opudová, Mgr. Kurucová.

Po ubytovaní žiakov čakala vychádzka do blízkeho okolia. Ich úlohou bolo pomenovať vybrané stromy a rastliny, určovať svetové strany podľa stromov, mraveniska…  Po večeri nasledovali športové hry na ihrisku. Od prvého dňa začala súťaž o najkrajšie upratanú izbu, ktorá pokračovala bodovaním počas celého pobytu.

Druhý deň ich po raňajkách čakala návšteva Tatranskej Lomnice – Múzeum Tatranského národného parku, Expozícia tatranskej prírody, v ktorých si žiaci mohli zakúpiť suveníry a rôzne rastliny. Po návrate ich čakal chutný obed a nasledoval wellness. Po dobrej večeri si zasúťažili v rôznych zaujímavých súťažných  disciplínach.

Tretí deň sme navštívili Beliansku jaskyňu, z ktorej si žiaci odniesli bohaté zážitky. Po návrate nasledovali loptové hry a vedomostný kvíz.

Štvrtý deň sme cestovali tatranskou elektrickou železnicou na Štrbské Pleso. Žiaci obdivovali krásy tatranskej prírody. Po vyčerpávajúcom celodennom výlete sme načerpali nové sily v hotelovom wellness centre. Večer sme sa vyšantili na dlho očakávanej diskotéke.

Posledný deň pobytu školy v prírode bolo vyhodnotenie izieb a žiackych prác. Cestou domov sme obdivovali krásy Spiša a Horného Zemplína.

Odmenou pre žiakov bolo nádherné počasie, dobré jedlo, sladké odmeny za aktivity a zmrzlina.