Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Komenského 135/6, Medzilaborce, oznamuje všetkým rodičom, že dňa 8. januára 2016 udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov.

 

Vianočné prázdniny budú od 23.12. 2015 do 10.1.2016.

 

PaedDr. Emília Kocanová

 

volno

Pridaj komentár