Prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Žiacky parlament tvoria predsedovia všetkých tried 2. stupňa ZŠ.

12.9.2017 sa uskutočnilo jeho prvé zasadnutie v tomto školskom roku. Za predsedníčku ŽP si žiaci zvolili Timeu Lutášovú z 9.B. Členovia žiackeho parlamentu sa spoločne stretávajú, diskutujú o dôležitých otázkach školského života a  pomáhajú pri organizovaní i príprave všetkých aktuálnych školských podujatí. Zo zákulisia prezradíme, že aj tento rok bude bohatý na rôzne športové, kultúrne a zábavné aktivity.