Primárna prevencia drogových závislostí

V rámci vyučovania biológie dlhodobo spolupracujeme s p. Bickovou –   metodičkou pre primárnu prevenciu drogových závislosti.  Každoročne sa žiaci  7. ročníka  zúčastňujú realizácie programu : Primárna prevencia drogových závislostí a zdravý životný štýl. Cieľom tohto projektu je poukázať  na fyziologické dôsledky fajčenia – prostredníctvom fajčiaceho prístroja  je žiakom predvádzaná demonštrácia inhalovania dechtu a jeho cesta do pľúc človeka . Súčasťou  tejto  aktivity  je aj relaxačné cvičenie na podložkách zamerané na  to, aby si žiaci uvedomili, ako je možné príjemne stráviť voľný čas inak ako s cigaretou. Relaxačnými cvičeniami  sa žiaci naučia  fyzicky aj psychicky zrelaxovať, čo je pre telo a zdravie človeka veľmi dôležité. Ani  tohto roku to nebolo inak a žiaci 7. ročníka dňa 9.3. a 11.3. 2016 absolvovali aktivity tohto projektu .

[epa-album id=“914″ show_title=“false“ display=“excerpt“]