Pesničkový Mikuláš – Vranov nad Topľou

Je tu mesiac december, čas, kedy si Mikuláš sadá do snehových saní a za zvuku vianočných zvončekov prišiel do Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Tam ho po prvýkrát netrpezlivo čakali žiaci 2. a 3. ročníkov. Vďaka zaujímavému príbehu, veselým pesničkám, spevu, tancu a humorným scénam sa žiaci preniesli rozprávkami Medovníková chalúpka a Mimoni. Celým príbehom nás sprevádzal čert Brumteláš, ktorý vytancoval aj nášho pána učiteľa.

Zobraziť fotky

 

V predstavení vystupovali Mikuláš, čert Brumteláš, anjeli, Janíčko a Marienka, ježibaba a Mimoni, vďaka ktorým sa žiakom rozžiarili očká a tak sa na chvíľu vniesli do krajiny rozprávok.

Akoby to bolo, keby Mikuláš nevysvetlil deťom, prečo sa oplatí byť dobrým človekom, prečo nejesť veľa sladkostí a prečo konať dobré skutky. Z hľadiska si vybral niekoľko detí (Klaudia Uram-Kocurišinová, Lucas Betinec, Martin Serbák), ktoré mu povedali, aké dobré skutky už urobili alebo ako sa naučili vybrané slová. Za to boli odmenení sladkou odmenou, ktorú si vybrali z vreca.

Za kopec dobrej zábavy, veľa pekných pesničiek, poučný príbeh a sladkú odmenu pre každého žiaka ďakujeme organizátorom tohto predstavenia a už sa tešíme na budúci rok.

Po predstavení na žiakov čakalo prekvapenie v podobe návštevy cukrárne, kde si každý žiak mohol vybrať zákusok podľa vlastného výberu. Výlet sme ukončili návštevou Tesca v Humennom.

                                                                  

                                                                                                          Mgr. Anna Kurucová