Lyžiarsky výcvik

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Komenského 135/6 v Medzilaborciach sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku SKI Litmanová pri Starej Ľubovni. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 45 žiakov.   [epa-album id=“721″ show_title=“false“ display=“excerpt“]  

Karneval s podtitulom My sme „dobré masky“

Karneval je našou dlhoročnou tradíciou a nepochybne patrí medzi najočakávanejšie a najobľúbenejšie školské podujatia. Za posledné roky sa poriadne zvýšila jeho úroveň tým, že sa na ňom aktívne zúčastňujú ako masky všetci žiaci. Členovia žiackeho parlamentu totiž už po tretíkrát …

Karneval na 1. stupni

Tak ako každý rok aj 22.1.2016 sa v našej škole uskutočnil karneval pre 1. stupeň v dopoludňajších hodinách. Všetkých,  ktorí  prišli,  čakali nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace sa deti. Deti sa zmenili na príšerky, šašov, princezné, policajtov, zvieratká, pirátov či …

Vianočná akadémia

Vianoce, sviatky lásky a pokoja, si žiaci našej ZŠ pripomenuli dňa 22.12.2015. V tento deň si už nikto neplnil školské povinnosti. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín vianočnú atmosféru navodzovali speakeri z rozhlasového krúžku vianočným rozhlasovým vysielaním. Na 3. vyučovacej hodine …