Finančná gramotnosť

Financie, peniaze – slová, ktoré počujeme a skloňujeme dennodenne takmer vo všetkých pádoch. Sú veľmi dôležitým prostriedkom pre každého z nás na zabezpečenie ľudských potrieb. Preto k finančnej gramotnosti je potrebné viesť aj školopovinné deti. [epa-album id=“892″ show_title=“false“ display=“excerpt“]

Rozprávkové popoludnie

     Dňa 26.2.2016 vychovávateľky ŠKD zorganizovali rozprávkové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v školskej knižnici.  Žiaci sa najprv oboznámili s ľudovou rozprávkou  a jej zberateľmi. Deti skladali rozprávkové puzzle, lúštili tajničky, v ktorých hľadali rozprávkové postavy a nechýbala ani hra, v ktorej mali zistiť, akú rozprávkovú …

Hviezdoslavov Kubín

Veľa našich žiakov obľubuje literatúru, čo je veľmi chvályhodné. Medzi nimi sú  aj takí, ktorí radi nielen čítajú, ale aj recitujú. Preto sa každoročne koná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy známa pod názvom Hviezdoslavov Kubín.   [epa-album id=“835″ show_title=“false“ display=“excerpt“]

Valentínska súťaž ONA a ON

Medzi akcie a podujatia, ktoré organizuje náš školský parlament, bola zaradená aj valentínska súťaž ONA a ON. V piatok 12. 2. 2016 si na poslednej vyučovacej hodine zmerali sily dvojice z tried II. stupňa. [epa-album id=“768″ show_title=“false“ display=“excerpt“]