Milí rodičia a priatelia školy,

Darujte nám 2 % z dane a spolu pomôžeme našej škole. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2 % dane z príjmu môžeme zveľaďovať prostredie školy, organizovať rôzne súťaže a modernizovať školu. Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu týchto cieľov, aby sa …

Karneval v škole

Deň pred polročným vysvedčením žiaci 1.stupňa mali na našej škole karneval. Od 8.hodiny rána škola ožila rôznymi čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi, budíkmi,autami ……… Žiaci sa stretli v spoločenskej miestnosti  základnej školy, aby ukázali, aké si vedia spolu s rodičmi pripraviť masky a ako …

Nevšedný divadelný zážitok

Po úspešnej premiére divadelného predstavenia Nebeská reklamná agentúra sa patrí  členov školského divadla AMOS odmeniť. Veď naštudovať texty, pozháňať rekvizity, chodiť vo voľnom čase na nácvik a prežívať stres z vystúpenia pred verejnosťou, to predsa dá zabrať! Naši divadelníci si najviac priali, …