Vianočná akadémia

Vianoce, sviatky lásky a pokoja, si žiaci našej ZŠ pripomenuli dňa 22.12.2015. V tento deň si už nikto neplnil školské povinnosti. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín vianočnú atmosféru navodzovali speakeri z rozhlasového krúžku vianočným rozhlasovým vysielaním. Na 3. vyučovacej hodine …

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Komenského 135/6, Medzilaborce, oznamuje všetkým rodičom, že dňa 8. januára 2016 udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľské voľno bude …