Na návšteve v partnerskej škole

V dňoch od 3. do 6. mája 2016 sa v dvoch základných školách s rovnakým názvom – Základnej škole, Komenského v Medzilaborciach a Základnej škole, Komenského v Náměšti nad Oslavou – diali neuveriteľné veci. Žiaci a učitelia z tej prvej školy balili …

CHKO

Dňa 28.4. 2016 sa v spolupráci so správou CHKO Východné Karpaty uskutočnila beseda na tému „Krásy krasu“. Na tejto besede sa zúčastnili  žiaci 8.A triedy, ktorí sa v rámci vyučovacích hodín biológie učili o krasových procesoch a o vzniku tohto unikátneho typu krajiny – kras.. …

Benefičný beh pre Emmku

V piatok 22. apríla žila Základná škola na Komenského ulici v Medzilaborciach nevšednou atmosférou. Všetci žiaci, počnúc prvákmi a končiac deviatakmi, sa veľmi tešili na podujatie, ktoré v 52-ročnej histórii školy pravdepodobne nemá obdobu. O benefičnom behu v našej škole …