Hádanková súťaž

V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila Hádanková súťaž. Úlohou žiakov bolo sledovať každý deň nástenku, na ktorej bola vždy nová hádanka a napísať správnu odpoveď na vopred pripravený farebný odpoveďový hárok. Hádanky boli zamerané na rozprávky, keďže marec je mesiac …