Oznam

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) sa uzatvárajú všetky materské školy, základné školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce dňa 13.3.2020 (piatok).

Oznam

Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce pristúpila k opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19 na aktuálne obdobie. Od dnešného  dňa, 10.3.2020 sa   rušia všetky akcie s vyššou koncentráciou ľudí, ktorých organizátorom je základná škola.                            …

Valentínska súťaž On a ona

Členovia žiackeho parlamentu pripravili 14.2.2020 pre žiakov 2. stupňa zábavno-súťažné popoludnie nazvané On a ona. Takto si chceli pripomenúť sviatok sv. Valentína, ktorý sa najmä medzi mládežou teší obľube. Vedomosti, postreh a šikovnosť si zmerali vybrané dvojice z každej triedy a novinkou bola …