Dopravná akcia

Pri príležitosti Dňa detí, dňa 31.05.2019,  OO PZ v Medzilaborciach v spolupráci so Základnou školou, Komenského 135/6 v  Medzilaborciach zrealizovalo akciu pre 20 žiakov 5. ročníka . Žiaci si spolu s príslušníkmi policajného zboru vyskúšali meranie rýchlosti a základnú kontrolu vodičov. V rámci tejto akcie mali …

Deň matiek

Mesiac máj má mnoho prívlastkov. Označuje sa ako mesiac lásky a výsostné  miesto v ňom patrí láske k našim mamám.      Keď sa povie mama, znamená to všetko. Dobrá, obetavá, krásna, jediná, najlepšia, najdrahšia. A to je ešte málo! Mama je naša …

Benefičný beh pre Emmku

V piatok 3. mája 2019 vládla v Základnej škole na Komenského ulici nevšedná atmosféra. Všetci žiaci, počnúc prvákmi a končiac deviatakmi,  sa tešili na 4. ročník benefičného behu pre Emmku.  Hlavným motívom a cieľom tohto výnimočného podujatia bolo podporiť  našu …

Výmenný pobyt

V jednej známej českej povesti sa hovorí – „do roka a do dňa“ a presne tak sa v dňoch od 23.4. -26.4.2019 stretli žiaci Základnej školy na Komenského ulici v Medzilaborciach so svojimi rovesníkmi zo Základnej školy J.A.Komenského v Náměští nad Oslavou …