CHKO

Dňa 28.4. 2016 sa v spolupráci so správou CHKO Východné Karpaty uskutočnila beseda na tému „Krásy krasu“. Na tejto besede sa zúčastnili  žiaci 8.A triedy, ktorí sa v rámci vyučovacích hodín biológie učili o krasových procesoch a o vzniku tohto unikátneho typu krajiny – kras.. …

Benefičný beh pre Emmku

V piatok 22. apríla žila Základná škola na Komenského ulici v Medzilaborciach nevšednou atmosférou. Všetci žiaci, počnúc prvákmi a končiac deviatakmi, sa veľmi tešili na podujatie, ktoré v 52-ročnej histórii školy pravdepodobne nemá obdobu. O benefičnom behu v našej škole …

CHKO

V spolupráci so správou CHKO Východné Karpaty sa žiaci našej školy zúčastňujú environmentálnych aktivít a prednášok. Dňa 21.3.2016, pri príležitosti Svetového dňa lesov, sa žiaci 5. ročníka zúčastnili environmentálnej prednášky s pani Mgr. Annou Mackovou. Prednáška bola spestrená zaujímavým dokumentárnym filmom –Zázrivá – …