Výlet do Prahy

V hektickom tempe končiaceho sa školského roka sme ešte stihli vycestovať za hranice našej vlasti do susednej Českej republiky a na vlastné oči vidieť jej hlavné mesto.

Rozlúčková

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. A spomínali i naši deviataci na rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa konala dňa 16.6.2016. Spomínali na prvý deň v tejto základnej škole, keď tu prišli ako …

Didaktické hry

Naša škola už tradične na konci školského roka organizuje pre žiakov 1.- 4. roč. didaktické hry. Tento rok sa konali 8. júna. Aj keď v kalendári bolo Medarda, počasie prialo a tak všetci mali krásne zážitky. Kolky, florbal, jazda na kolobežke, skákanie cez …

Envirocamp 2016

Už len tri týždne, už len zopár dní… Takto si povzdychnú mnohí naši spolužiaci. Niet divu. Je to obdobie výstupných testov, záverečného opakovania a posledného skúšania. To dá každému riadne zabrať. Odmenou za vynaloženú námahu je určite náš už povestný …