Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce, zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Emíliou Kocanovou oznamuje, že dňa 16. decembra 2016 udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Integrácia 2016

Na tento koncert sa tešil naozaj každý.  Dostať sa naň je vždy veľmi ťažké a toho roku to bolo takmer nemožné, ale podarilo sa!!!  20. októbra 2016 nadišiel konečne deň D.  Zavčas rána, presne o šiestej, sa dva veľké autobusy naplnili žiakmi …

Pasovanie prvákov

Dňa 19.10.2016 sa v priestoroch našej školy ozýval detský spev a smiech. Dôvodom bola príležitosť s názvom „ Pasovanie prvákov“. Adepti do cechu prváckeho ako „ usilovné včielky“ spoločne s kráľovnou navštívili krajiny Čítankovo, Počtárikovo, Športovkovo a Šikulkovo. [epa-album id=“1531″ show_title=“false“ display=“excerpt“]