Európsky deň jazykov

Naučiť sa cudzí jazyk, podobne ako  naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa  to. A cesta do cieľa môže byť rovnako  radostná ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. …

Začiatok školského roka

Školskou bránou prešli ráno 2. septembra všetci žiaci našej školy: najmenší prváci v sprievode svojich rodičov, starší žiaci v skupinkách ako sa na kamarátov patrí a najstarší deviataci sebaisto a s nadhľadom, veď počas ich školskej éry už preskákali kadečo. …

Envirocamp 2019

Nezadržateľne sa blížia letné prázdniny a s nimi spojené rôzne dobrodružstvá a neopakovateľné zážitky. Počas dvoch dní /14.-15. 6.2019/ si približne 90 žiakov a 10 učiteľov vychutnalo úžasnú atmosféru stanovania pod holým nebom. Vybavení stanmi, spacákmi, dekami a baterkami sme si  ako naozajstní  zálesáci postavili …