Mesiac úcty k starším

Opäť je tu október, mesiac ktorý nám pripomína možnosť prejaviť úctu a náklonnosť k starším. Našim dobrým zvykom je, aby sme si aj my žiaci pripomenuli ich vek a poďakovali za prácu pre rodinu a spoločnosť. Roky ubiehajú ako voda, nedajú sa zastaviť a každé …

Šarkaniáda

Aj tento školský rok vychovávateľky ŠKD pripravili pre žiakov I. stupňa obľúbenú jesennú akciu – ŠARKANIÁDA. Slávnosť púšťania šarkanov zaviedla všetky pohľady do vzdušných výšav, kde nebo hýrilo pestrofarebnými šarkanmi. Tie sa za doprovodu dobrej nálady, detského smiechu a spokojnosti …

Zber šipiek a gaštanov

Nastalo krásne jesenné obdobie. Ešte pár slnečných dní si žiaci z 2.ročníka využili na prechádzku do blízkeho okolia. Okrem pozorovania zmien v prírode, si nazbierali šípky aj gaštany. Tieto sa neskôr využili na výrobu rôznych výrobkov, čím si žiaci skrášlili …