Športová show

14. novembra zavítali do našej školy traja športovci z Košíc, ktorí vystupujú pod názvom Hands up. Pripravili pre žiakov sériu atraktívnych ukážok z free style-futbalu a free style-basketbalu. Hodinový program zahŕňal nielen majstrovské kúsky v žonglovaní s loptami, ale aj aktivity, do ktorých sa …

Adaptačný proces u žiakov 5.C triedy pri prechode na II. stupeň

Prechod na druhý stupeň štúdia v základnej škole môže byť pre väčšinu žiakov stresujúci. Zmena učiteľov, zmena štýlov učenia, zvýšený počet predmetov a pod. vedia žiaka potrápiť a spôsobiť mu nemalý stres či napätie. Našim cieľom bolo v čo najväčšej miere preklenúť negatívne javy …