Benefičný beh pre Emmku

V piatok 3. mája 2019 vládla v Základnej škole na Komenského ulici nevšedná atmosféra. Všetci žiaci, počnúc prvákmi a končiac deviatakmi,  sa tešili na 4. ročník benefičného behu pre Emmku.  Hlavným motívom a cieľom tohto výnimočného podujatia bolo podporiť  našu …

Výmenný pobyt

V jednej známej českej povesti sa hovorí – „do roka a do dňa“ a presne tak sa v dňoch od 23.4. -26.4.2019 stretli žiaci Základnej školy na Komenského ulici v Medzilaborciach so svojimi rovesníkmi zo Základnej školy J.A.Komenského v Náměští nad Oslavou …

Noc v knižnici

Na rozprávkovú noc v školskej knižnici sme sa pripravovali veľmi precízne. Počas celej noci, ktorá bola venovaná knihám a hlavne rozprávkam, sme sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami Hansa Christiana Andersena a tiež s plnením zaujímavých rozprávkových úloh. Všetky boli zamerané na oživenie rozprávkového stromu, ktorý …