Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľstvo Základnej školy, Komenského 135/6, Medzilaborce oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 1.4.2016 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu celomestských osláv Dňa učiteľov.