Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce, zastúpená riaditeľkou školy PaedDr. Emíliou Kocanovou oznamuje, že dňa 2. mája 2016 udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu veľkonočných sviatkov pravoslávnych veriacich.