Oznam

Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce pristúpila k opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19 na aktuálne obdobie. Od dnešného  dňa, 10.3.2020 sa   rušia všetky akcie s vyššou koncentráciou ľudí, ktorých organizátorom je základná škola.
                                         

PaedDr. Emília Kocanová

riaditeľka ZŠ