Oznam

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10. 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania.

Organizácia vyučovania – 2.stupeň

V tejto fáze Vás prosím o trpezlivosť a porozumenie, všetky inštrukcie dostanú žiaci cez EduPage.

Zatiaľ pokračujú pod vedením svojich učiteľov podľa doterajšieho rozvrhu – denne, preto Vás prosím, aby ste zabezpečili účasť svojich detí na tomto vyučovaní.

V prípade potreby, po konzultácii s učiteľmi môžu nastať zmeny, takže vás prosím, aby ste otázky smerované na učiteľov zasielali priamo im.

Organizácia vyučovania – 1.stupeň:

Žiaci 1.stupňa pokračujú aj naďalej v prezenčnej forme, t.z. vyučujú sa v škole, vo  svojich triedach, pod vedením tr.učiteľov.

Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu. Používanie rúška je povinné už aj pre žiakov 1.stupňa, a to aj v triedach vo vyučovacom procese

Organizácia ŠKD:

Popoludňajšia činnosť v triedach podľa rozpisu,  do 16,30 hod.

Ak bude situácia priaznivá, všetci žiaci by sa mali vrátiť do škôl 30.11.2020.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.