Oznam

Nariadenie ohľadom odpustenia školného počas trvania mimoriadnej situácie COVID-19 bolo vypustené z rokovania Mestského zastupiteľstva.

Na základe týchto skutočnosti platí VZN 2/2019 v znení zmien a doplnkov v plnom rozsahu a znení, to znamená že školné zákonný zástupca uhrádza v zmysle platného nariadenia.