Oznam

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR majú žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ možnosť  dobrovoľne sa od 22. júna 2020 vrátiť späť do školských lavíc.

V tejto súvislosti sa obraciame na všetkých rodičov žiakov 6. – 9.ročníka ZŠ s prosbou vyplnenia prihlasovacieho formulára, v ktorom vyjadrite súhlas / nesúhlas s nástupom od 22.6.2020.

Formulár

Formulár Vás poprosíme zaslať aj v prípade, že nemáte záujem prihlásiť dieťa od 22.6. do ZŠ. Formulár vyplňte do stredy 17.6.2020 do 14.00h. a obratom pošlite na adresu annatarca@gmail.com. 

V prípade neúčasti žiakov 6.-9. ročníka na vyučovaní odovzdávanie učebníc bude prebiehať nasledovne:


23.6.2020 – 6.ročník
24.6.2020 – 7.ročník
25.6.2020 – 8.ročník
26.6.2020 – 9.ročník


Záverečné ukončenie šk.roka 2019/2020 a výdaj vysvedčení bude 30.6.2020 o 8:00 hod. v spoločenskej miestnosti ZŠ.