Oznam

Vážení rodičia,


Vzhľadom na mimoriadne opatrenia vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Z toho dôvodu sú žiaci povinní sledovať informácie na Edupage a pracovať na úlohách a zadaniach zaslaných vyučujúcimi.

Žiadame verejnosť a rodičov, aby obmedzili návštevy v škole a využívali predovšetkým elektronickú komunikáciu.