Oznam

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) sa uzatvárajú všetky materské školy, základné školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce dňa 13.3.2020 (piatok).