Oznam

Od 8.februára 2021 otvárame základnú školu –  1. stupeň – PREZENČNE. Rozhodnutie bude zverejnené dodatočne, po zverejnení podmienok MŠVVaŠSR. Podmienkou  je negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka.