Otvorená hodina v knižnici s verejnosťou

Dňa 18.10.2017 žiaci 3.A a 4.B triedy spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Kurucovou a Mgr. Firkaľovou navštívili Mestskú knižnicu v Medzilaborciach. Oboznámili sa s pravidlami knižnice, podľa čoho si majú vyhľadať knihu, čo sa smie a čo nesmie v knižnici robiť.

Učiteľky zábavnými formami práce s knihou podporili u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Žiaci pracovali s textom O kobylke a mravcoch, vyplnili pracovný list a nakreslili obrázok. Počas práce sa stretli s verejnosťou pri vypožičiavaní kníh. V závere si niektorí žiaci založili čitateľský preukaz a vypožičali si knihy.

Zobraziť fotky