Noc v knižnici

Na rozprávkovú noc v školskej knižnici sme sa pripravovali veľmi precízne. Počas celej noci, ktorá bola venovaná knihám a hlavne rozprávkam, sme sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami Hansa Christiana Andersena a tiež s plnením zaujímavých rozprávkových úloh. Všetky boli zamerané na oživenie rozprávkového stromu, ktorý začal vysychať, lebo deti prestali čítať rozprávky. Vďaka nášmu úsiliu  sa nám ho podarilo oživiť. Aby však tento vzácny strom aj zakvitol, bolo treba urobiť oveľa viac – pokropiť ho živou vodou. Každý milovník rozprávok vie, že je to veľmi vzácna tekutina, ktorú nie je ľahké získať. Na ceste k nej sme potrebovali nielen rozum, ale i dôvtip, odvahu, niekoľko párov šikovných rúk, ba aj trošku šťastia.

              Ráno žiakov prekvapil krásny, kvetmi posiaty strom, ktorý vďaka rozprávkam a šikovnosti žiakov ožil.

                                                                                    Mgr. Jana Firkaľová

Zobraziť fotky