Noc v knižnici – 2. stupeň

Stalo sa už tradíciou, že v marci, ktorý je mesiacom knihy, naši žiaci trávia s knihami oveľa dlhší čas ako zvyčajne. Aj tohto roku triedne učiteľky 5. – 7. roč. pripravili pre svojich žiakov zaujímavé podujatie, vďaka ktorému 54 žiakov našej školy strávilo noc v školskej knižnici. 18. marca podvečer prichádzali žiaci 5. – 7. ročníka do školy s nabalenými taškami, spacími vakmi , karimatkami a dobrou náladou.

[epa-album id=“981″ show_title=“false“ display=“excerpt“]

V prvej časti celovečerného programu  si žiaci pozreli prezentáciu pod názvom Marec – mesiac knihy, v ktorej si  pripomenuli, prečo je dôležité čítať knihy. Potom si zmerali svoje vedomosti v Literárnom kvíze. Úlohy v jednotlivých kolách vyžadovali nielen vedomosti, ale aj bystrý postreh.  Ďalej  nasledovala večera, pri ktorej si žiaci pochutnali na svojom obľúbenom jedle, ktorým bola pizza.

V ďalšej časti, ktorá mala názov Čítanie pod lampou sa knižnica ponorila do tmy a žiaci sa striedali v čítaní zaujímavých príbehov. Snažili sme sa zapojiť do čítania čo najviac žiakov.

Potom nasledovala  zábavná súťaž Bystrejší vyhráva, v ktorej si žiaci mohli vyskúšať svoje zručnosti, postreh,  šikovnosť, ale aj vedomosti získané v škole  v takých disciplínach ako pantomíma, nakresli rozprávku, príslovie, pranostiku, uhádni meno známej osobnosti a mnohé ďalšie. Súťaž prebiehala vo veľmi veselej a príjemnej atmosfére a  žiaci  si nielen zasúťažili, ale si aj zaspievali a dobre sa zabavili.

Kto ešte nechcel spať, mohol si pozrieť večerný film a potom už nasledovala večierka. Ráno žiaci odchádzali domov aj keď možno nevyspatí, ale plní nových zážitkov z noci strávenej v škole.