Návšteva priateľov

V dňoch od 2. do 5. mája 2017 sa v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici
v Medzilaborciach ozývala čeština, všetkým veľmi blízka, a predsa rozdielna reč žiakov
a učiteľov zo spriatelenej školy s rovnakým názvom z Náměští nad Oslavou v Českej
republike.

Zobraziť fotky

Pricestovali k nám už ako „starí známi“, pretože presne pred rokom sme u nich
hosťovali my, takže všetci sa navzájom veľmi dobre poznáme a čo je hlavné – výborne si
rozumieme. Viete si predstaviť tú radosť, keď sa po dlhej dobe stretnete so svojím
kamarátom, svojou kamarátkou? Koľko zvedavých otázok a zaujímavých odpovedí asi
zaznelo, aké nevšedné zážitky priniesol so sebou prekrásny pocit priateľstva? To by možno
vedelo vyjadriť 19 českých a 20 domácich žiakov – účastníkov výmenného pobytu. Určite to
boli nezabudnuteľné chvíle. My ako hostitelia sme sa všemožne snažili a pripravili im bohatý
program, ktorý zahŕňal prehliadku školy, hudobno-tanečné vystúpenie žiakov v spoločenskej
miestnosti, ukážky vyučovacích hodín, turnaj v kolkoch, výlet na Duklu, návštevu v Múzeu A.
Warhola a mnoho iných aktivít. S ubytovaním a udomácnením českých priateľov v našich
rodinách neboli vôbec žiadne problémy, takže tri spoločne strávené dni ubehli závratne
rýchlo. A potom prišlo veselo-smutné lúčenie… Ale s prísľubom ďalšieho stretnutia. Takže,
ako sa hovorí v jednej známej českej povesti – „do roka a do dňa“. Už teraz sa tešíme. Je
skvelé, že sa po mnohých rokoch obnovila spolupráca medzi našimi mestami a školami.