Mesiac úcty k starším

Opäť je tu október, mesiac ktorý nám pripomína možnosť prejaviť úctu a náklonnosť k starším.

Našim dobrým zvykom je, aby sme si aj my žiaci pripomenuli ich vek a poďakovali za prácu pre rodinu a spoločnosť. Roky ubiehajú ako voda, nedajú sa zastaviť a každé životné obdobie je niečím špecifické. Máte síce na tvárach vrásky, ale každá z nich symbolizuje niečo, čo ste prežili. Veľký obdiv Vašim skúsenostiam, vedomostiam a všetkému, čim nás obohacujete. Veríme, že aspoň trošku sme Vám vyčarili úsmev naším krátkym programom aa priniesli dobrú náladu do ďalších dní.

Veľké ĎAKUJEME za všetko, čo sa od Vás môžeme naučiť a nie je toho málo…

Mgr. Jana Firkaľová

Zobraziť fotky